Сотрудники

Минбаева Чолпон Тарбиячы
Тукбашов Талантбек от жаккыч
Тартаков Таалайбек кароолчу
Мамырбаев Оморбек кароолчу
Бакытбек к Салтанат прачка
Мурзакматова Саламат повар
Курманбаева Зинагул повар
Торобекова Зуура жардамчы тарбиячы
Мойдунова Назгул жардамчы тарбиячы
Исмаилова Салтанат жардамчы тарбиячы
Омуралиева Калыйман чарба башчы
Большебекова Рыскул мед айым
1 / 212